• 238 words1.2 min read

    Sáng ngày 29/07/2022 tại phòng hội trường, Công ty FABICO đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

    Đọc Thêm
  • 447 words2.6 min read

    Đại hội đã đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2022 qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời kỳ mới

    Đọc Thêm