💐💐💐ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN, CÔNG TY CP VH & TM BÌNH DƯƠNG – FABICO, nhiệm kỳ 2022 -2024
🌹🌹 Ngày 28/3/2022 được sự cho phép của Ban thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Chi đoàn Công ty Cổ phần Văn hóa & Thương mại Bình Dương – Fabico đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024.
🌹🌹 Tham dự Đại hội có đại diện Ban thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Chi ủy Chi Bộ công ty Fabico, Chủ tịch Công đoàn công ty Fabico cùng đông đảo các đồng chí đoàn viên thanh niên của Chi đoàn. Đại hội đã đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2022, qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời kỳ mới, đồng thời đại hội chọn ra BCH mới có đầy đủ năng lực toàn diện để đưa hoạt động Chi đoàn ngày càng vững mạnh.

đọc thêm

Bài Viết Liên Quan

  • 238 words1.2 min read

    Sáng ngày 29/07/2022 tại phòng hội trường, Công ty FABICO đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022.

    Đọc Thêm