Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

– Sáng ngày 29/07/2022, Công ty Cổ Phần Văn Hóa & Thương Mại Bình Dương – FABICO tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022

– Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự biểu quyết tán thành của 100% số cổ phần được quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico
Đại hội cổ đông thường niên 2022 cty Fabico

đọc thêm

Bài Viết Liên Quan

  • 447 words2.6 min read

    Đại hội đã đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2022 qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời kỳ mới

    Đọc Thêm